Přehled fází

Spore je podle Willa Wrighta hra, která nám vydrží nadlouho. Kdybychom však hráli celou dobu za stejného živočicha, který by se ani po milionech let nezměnil, byla by to nuda, a to by Wright nepřipustil. Hra bude rozdělena na sedm epoch, během kterých se naši tvorpvé budou vyvíjet ze skupiny nepatrných buňek až po obrovskou komunitu tvorů, ovládajících celou galaxii. V tomto článku vám nabízíme přehled fází, kterými vaši tvorové budou muset projít.

 

1. Molekulární

Abychom se mohli starat o našeho živočicha, musí nejdříve nějak vzniknout. V tomto vývojovém stádiu sbíráme kolem se potulující atomy a skládáme prazáklad budoucího živočicha, první molekuly. Fáze se bude podobat slavné hře Tetris.

 

2. Buněčná

Sestavili jsme naší první buňku, teď začíná opravdový život. Během fáze buňky se živíte slabšími organismy a získáváte body DNA. S pomocí těchto bodů můžete svůj mikroorganismus vylepšovat přidáváním různých částí k vašemu malému tělíčku pro zvýšení vaší rychlosti, schopnosi obrany nebo útočení na jiné buňky…

 

3. Živočišná

Stali jsme se nejsilnějším živočichem v louži a je čas vylézt na pevnou zem. Ve stádiu živočicha lovíte a zabíjíte ostatní tvory, za což opět získáváte body DNA a přátelíte se s živočichy stejného druhu. Po ukončení procesu rozmnožování a snesení vajec se hráči pravděpodobně zpřístupní editor živočichů, kde si bude moci upravit budoucího potomka, podobně jako v editoru ve fázi buňky.

 

4. Kmenová

Evoluce je ukončena :). Nebojte se, neznamená to konec hry, jen se naši tvorové už nebudou dále vyvíjet. Body DNA budou nejspíš nahrazeny zásobami jídla. Vaši živočichové se mohou zapojit do lovu nebo zemědělství, aby získali nějakou tu potravu jako maso, rostliny, nebo třeba obojí. Se svým kmenem budete pořádat rituály nebo tažení proti nepřátelským kmenům. Ještě není jasné, jakým způsobem si budete moci obstarat nástroje, oheň, zbraně apod.

 

5. Městská

Po dosažení počtu 20 jedinců v doorodém kmenu přijde čas pro založení města. Neví se, zdali bude v městské fázi jídlo nahrazeno penězi, nebo si budeme muset obstarávat oba prostředky dohromady. Od obyvatel našich měst budeme získávat peníze formou daní, takto nabyté finance budou využity ke stavění a vylepšování budov. Jídlo bude v životě města hrát nejspíše také důležitou roli, získávat ho budeme z farem a polí. Je téměř jisté, že si pro stavění a zlepšování budov musíme obstarat i nějaké stavební materiály, jako například dřevo a kamení.

 

6. Civilizační

Fáze civilizací se výrazně podobá městské fázi, není pravděpodobné, že by přibyly nějaké nové významné prostředky, které bychom si museli obstarávat. Mění se však možnosti získávání stávajících. Jídlo, peníze a další prostředky budeme moci získat jako válečnou kořist dobytých měst. S novou fází také přichází nové technologie. Budeme například moci vyrábět vozidla. Největší pozornost bude ale věnována jiné věci, budeme se pokoušet o vytvoření UFA. Až se nám podaří UFO vytvořit, přejde naše civilizace do další, poslední fáze, do fáze vesmírné.

 

7. Vesmírná

V konečné, vesmírné fázi začnou obyvatelé naší planety létat do vesmíru, získávat tam nové zdroje jídla, surovin nebo dokonce dobývat či ničit ostatní planety! V momentě dosažení vesmírné fáze je již další vývoj jen na vás. Můžete se sami rozhodnout, jestli budete zkoumat cizí planety a získávat tak informace do naší Sporepedie, jestli se pokusíte dobýt celý vesmír nebo si vyberete úplně jinou cestu.